Σύμβαση χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο τόπο αυτό. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του Δικτύου. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του δικτυακού τόπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), το λογότυπο decobebe.gr, όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του decobebe.gr, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του Δικτυακού αυτού τόπου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού αυτού τόπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο Δίκτυο από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Περιορισμός ευθύνης

Το decobebe.gr έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). Το decobebe.gr δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης δήλωσης ή άλλης πληροφορίας, που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο. Ούτε επίσης εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, αλλά εγγυάται πως τα σφάλματα και τα λάθη θα διορθώνονται μόλις γίνονται αντιληπτά (παρακαλούμε τη βοήθεια σας γι’ αυτό). Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το decobebe.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του decobebe.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Επίσης ο παρών δικτυακός τόπος δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά, εντούτοις χρησιμοποιεί έναν από τους καλύτερους server στον κόσμο και προστατεύεται με την πιο απροσπέλαστη προστασία κατά οποιασδήποτε μορφής ιών

“Δεσμοί” (links) προς άλλα sites

Το decobebe.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το decobebe.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

“Δεσμοί” (links) προς το Δίκτυο

“Δεσμοί” προς το Δίκτυο επιτρέπονται μόνο προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις σελίδες που έχουν (ενδεχομένως) κωδικό πρόσβασης, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ρητή συμφωνία μεταξύ του Δικτύου και του παραπέμποντας σε αυτό φορέα. Εξάλλου, οι “δεσμοί” αυτοί πρέπει να δημιουργούνται μόνο μέσω hyperlinks και όχι μέσω εικόνων.

Παροχή και χρήση e-mail

Η διαδικασία παροχής και χρήσης ηλεκτρονικής διεύθυνσης από το Δίκτυο προς τους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών του διέπεται από τους όρους του παρόντος. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους αυτούς παρακαλούμε να μην ενεργοποιήσει τη διαδικασία παροχής ηλεκτρονικής διεύθυνσης από το Δίκτυο. Ο επισκέπτης / χρήστης, αφού υποβάλλει τα στοιχεία του πρέπει να επιλέξει στη συνέχεια ένα όνομα και ένα κωδικό πρόσβασης στην ηλεκτρονική του διεύθυνση. Ο κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που παρέχεται από το Δίκτυο είναι απολύτως υπεύθυνος για κάθε χρήση της και για το περιεχόμενο των μηνυμάτων του και το Δίκτυο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να φέρει ευθύνη για πράξεις που σχετίζονται με τη χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον κάτοχο. Ο κάτοχος οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως στο Δίκτυο οποιαδήποτε χρήση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης από τρίτο χωρίς εξουσιοδότηση καθώς και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παραβίασης του ηλεκτρονικού του λογαριασμού. Το Δίκτυο δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους επισκέπτες / χρήστες μέσω της παρεχόμενης από το Δίκτυο ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Το Δίκτυο διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού και οικονομικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο. Το Δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει κάποιο πρόσωπο από την παροχή ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή να διακόπτει την παροχή αυτή σε περίπτωση παραβίασης των όρων του παρόντος.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Το decobebe.gr παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες του υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος Δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Δικτύου και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη του decobebe.gr υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις σελίδες / υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου. Ο διαχειριστής διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Ο διαχειριστής διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου που είναι ανήλικοι, επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες/σελίδες του δικτυακού τόπου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους ο διαχειριστής διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες. Ο διαχειριστής είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

 

Παραγγελίες

Όλα τα προϊόντα καθορίζονται ως προς το βάρος, τα χρώματα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά από την εκάστοτε Κατασκευάστρια Εταιρεία. Οι φωτογραφίες προϊόντων είναι δειγματικές και ενδέχεται ο χρωματισμός καθώς και μικρές λεπτομέρειες (πχ πόμολα, ποδαράκια κ.λπ.) του τελικού προϊόντος να διαφέρει, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του κατασκευαστή.

Η παραγγελιοληψία γίνεται από το Τμήμα Πωλήσεων του ηλεκτρονικού καταστήματος “decobebe”, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διάθεση και αποστολή των προϊόντων. Ο αγοραστής, οφείλει να ενημερώνεται σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων προτού τα παραγγείλει και έχει το δικαίωμα να μας ρωτήσει για αυτά. Οποιαδήποτε ενημέρωση εκ μέρους μας αφορά τεχνικές η άλλες πληροφορίες γίνεται με κάθε επιφύλαξη. Η παράδοσή εξαρτάται από τη χιλιομετρική απόσταση, τη μεσολάβηση Σαββατοκύριακων, αργιών ή άλλων εξωτερικών παραγόντων. Ευθύνη για την παράδοση έχει αποκλειστικά η μεταφορική εταιρία και οι εταιρίες ταχυμεταφορών.

 

Επιστροφή προϊόντων

Στην περίπτωση που αγοράσετε ένα προϊόν και δεν σας ικανοποιεί, τότε αλλαγές γίνονται δεκτές κατόπιν απαραίτητης συνεννόησης προς την πλευράς μας και εντός δεκατεσσάρων ημερών (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του. Το κόστος των μεταφορικών που αφορά την επιστροφή του προϊόντος, επιβαρύνει τον πελάτη.

Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία μας για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών τότε η εταιρεία δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει η επιστροφή είναι, το προϊόν να είναι ολοκαίνουργιο και αχρησιμοποίητο, σε άριστη κατάσταση, προσεκτικά και με ασφάλεια συσκευασμένο, ώστε να παραμείνει άθικτη & μην τραυματιστεί η εργοστασιακή του συσκευασία.

Αλλαγές σε προϊόντα στα οποία έχει ανοιχτεί/παραβιαστεί/αποσφραγιστεί η εργοστασιακή συσκευασία, σε προϊόντα χρησιμοποιημένα, σε προϊόντα με χτυπημένη συσκευασία ή σε διαφορετική από την εργοστασιακή συσκευασία δεν γίνονται δεκτές.

Εάν επιθυμείτε αλλαγή προϊόντος ή επιστροφή χρημάτων ισχύουν τα παρακάτω:

Πολιτική Επιστροφών – Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Εάν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) που καταρτίζει την πώληση για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής του δραστηριότητας, τότε δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση εντός 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, επιβαρυνόμενος με τα έξοδα επιστροφής, σύμφωνα με την § 10 του άρθρου 4 Ν. 2251/1994.

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε αναιτιολογήτως από την εξ’ αποστάσεως αγορά, εγγράφως, εντός 14 ημερολογιακών ημερών επιστρέφοντας το προϊόν άθικτο και αχρησιμοποίητο στην αρχική του κατάσταση & συσκευασία. Το δικαίωμα αυτό εκκινεί από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων. Η εντός 14 ημερολογιακών ημερών αποστολή της δήλωσης υπαναχώρησης ή αποστολή των προϊόντων, θα θεωρείται αρκετή για την εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Η δήλωση αποστέλλεται προς το κατάστημα με εμπορικό σήμα decobebe.gr

Τα προϊόντα επιστρέφονται με έξοδα του πελάτη ή προσκομίζονται από τον ίδιο τον πελάτη στην έδρα της επιχείρησης που εδρεύει οδός Τρικάλων 152, ΤΚ 42200, Καλαμπάκα, νομός Τρικάλων. Σε αγορές αξίας άνω των 50€ οι οποίες διαθέτουν δωρεάν μεταφορικά για τον πελάτη (τα μεταφορικά πληρώνονται από το decobebe) σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων επιβαρύνεστε τα έξοδα της αρχικής αποστολής. Τα μεταφορικά της δεύτερης αποστολής (decobebe προς παραλήπτη) επιβαρύνουν τον παραλήπτη.

Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.

Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές σε προϊόντα όπου το ελάττωμα προέρχεται από κακή χρήση του καταναλωτή ή παραβίαση των οδηγιών χρήσης του προϊόντος. Επίσης εξαιρούνται από τις επιστροφές τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται στην κατηγορία “Προσφορές”.

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως σε περίπτωση την οποία το προϊόν δεν πληρεί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου.

* Το decobebe.gr, διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδέχεται επιστροφές προϊόντων όταν κρίνει ότι συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι.

** Αλλαγές σε εποχιακά προϊόντα καθώς & σε προϊόντα προσφορών δεν πραγματοποιούνται.

*** Σε προϊόντα που κατασκευάζονται για τον πελάτη (ειδικές κατασκευές, φωτιστικά κλπ) δεν πραγματοποιούνται επιστροφές.

 

Εγγύηση – Συναρμολόγηση βρεφικών & παιδικών επίπλων

Σχετικά με τα βρεφικά-παιδικά κρεβάτια το decobebe δεν φέρει ουδεμία ΕΥΘΥΝΗ για ενδεχόμενες ζημιές από μη συμβατή χρήση όπως:

  1. Σπάσιμο ή άλλη φθορά του προϊόντος ή μέρους αυτού από ΜΗ-φυσιολογικές ενέργειες (π.χ. βίαιη ρίψη, χτύπημα, γδάρσιμο με εργαλεία ή άλλα αντικείμενα, -τα προστατευτικά κάγκελα δεν χρησιμοποιούνται για να κρέμονται τα παιδιά από αυτά)
  2. Φθορά από κάψιμο ή τσιγάρο
  3. Ζημιά στο προϊόν από ατύχημα
  4. Υποχώρηση επιφάνειας ή συνδεσμολογίας από ανάρμοστη ή αδικαιολόγητη για τη χρήση του προϊόντος ενέργειας (π.χ. χοροπηδητά παιδιών στα κρεβάτια)
  5. Χρήση χημικών καθαριστικών
  6. Υποχώρηση επιφάνειας – σπάσιμο από βάρος μεγαλύτερου του επιτρεπτού

Επίσης το decobebe.gr δεν ευθύνεται για την τυχόν μη σωστή συναρμολόγηση των κρεβατιών από τον αγοραστή (το κάθε προϊόν διαθέτει αναλυτικές οδηγίες) και για οποιοδήποτε ενδεχόμενο μελλοντικό συμβάν απόρροιας της μη σωστής συναρμολόγησης.

Κατά συνέπεια δε φέρει ουδεμία ευθύνη για ενδεχόμενο πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί λόγω μη ορθής τοποθέτησης καθώς και για τυχόν ζημιά (σωματική ή υλική) που ενδεχομένως προκληθεί στον αγοραστή.

 

Αποστολή/Μεταφορά

Για τη δική σας εξυπηρέτηση και την άμεση παράδοση οι παραγγελίες σας ετοιμάζονται και προωθούνται όσο το δυνατόν συντομότερα από τους συνεργάτες του decobebe.gr προς αποστολή με την προϋπόθεση ότι υπάρχει απόθεμα στις αποθήκες μας.

Η διαδικασία συσκευασίας των προϊόντων & παράδοσης στο μεταφορέα κυμαίνεται από 1 έως 4 εργάσιμες ημέρες. Από την ημέρα παράδοσης τους στο μεταφορέα (και έπειτα) απαιτούνται συνήθως 2-5 εργάσιμες ημέρες για τον τελικό προορισμό, ανάλογα πάντα την προσβασιμότητα της εκάστοτε περιοχής (αστικό, κέντρο, απομακρυσμένη περιοχή κ.λπ.). Σε περιόδους αιχμής πιθανότατα να χρειαστεί περισσότερος χρόνος χωρίς να λογίζεται ως καθυστέρηση. Σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές οι χρόνοι αυτού δύναται να αυξηθούν λόγω απόστασης και προσβασιμότητας χωρίς να θεωρείται καθυστέρηση της παραγγελίας.

Για μεταφορές που έχουν καθυστερήσει από εξωγενείς παράγοντες (όπως απεργίες, κλείσιμο δρόμων, ακραία καιρικά φαινόμενα, φόρτο εργασίας μεταφορικών εταιρειών, ταχυμεταφορών, ΕΛΤΑ ταχυδρομείου, κορονόιος κ.λ.π.) το decobebe δε φέρει καμία ευθύνη. Η όποια ενδεχόμενη καθυστέρηση στην παράδοση είναι αποκλειστική ευθύνη των ταχυμεταφορών & των μεταφορικών εταιρειών.

Σε όλα μας τα δέματα αναγράφεται η φράση: “Παρακαλούμε να επικοινωνήσει ο μεταφορέας με τον παραλήπτη για την παράδοση”.

Όλα μας τα είδη αποστέλλονται από τα εργοστάσια προς εμάς εντός ειδικών συσκευασιών που τα προστατεύουν πλήρως από τυχόν φθορές κατά την μεταφορά τους ή/και την αποθήκευσή τους. Σε περίπτωση απώλειας του δέματος, ο πελάτης οφείλει να απευθυνθεί στην μεταφορική εταιρία, καθώς και να μας ενημερώσει άμεσα για το γεγονός. Ευθύνη φέρει αποκλειστικά η μεταφορική εταιρία.

Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με κίνδυνο/ευθύνη του παραλήπτη. Από τη στιγμή που τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται από το κατάστημα μας, για λογαριασμό του αγοραστή, είτε από τον ίδιο είτε από εκπρόσωπό του ή μεταφορική εταιρεία, απαλλασσόμαστε από οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με καθυστέρηση, απώλεια, καταστροφή, κλοπή ή φθορές των προϊόντων ή των συσκευασιών τους, η οποία βαραίνει αποκλειστικά τη μεταφορική εταιρεία.

Ειδικά για τα βρεφικά έπιπλα (κρεβάτια, συρταριέρες κλπ) η αποστολή των προϊόντων από τα εργοστάσια παραγωγής προς το decobebe γίνεται σε πλήρη φορτία. Στη συνέχεια τα προϊόντα τοποθετούνται προσεκτικά και επιμελώς στις αποθήκες μας.

Όλα τα προϊόντα decobebe (συμπεριλαμβανομένων και των επίπλων) ελέγχονται διεξοδικά πριν αποσταλούν. Με τον τρόπο αυτό οποιοδήποτε προϊόν decobebe αποσταλεί από τις αποθήκες μας είναι ελεγμένο και σε άριστη κατάσταση. Εάν τυχόν υποστεί κάποια φθορά (η συσκευασία ή το προϊόν), οφείλεται εξ’ ολοκλήρου στη μεταφορική εταιρεία/courier και σε καμία περίπτωση στο decobebe.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε από πλευράς μας ότι παραδίδονται τα προϊόντα στη μεταφορική εταιρία/courier σε ΑΡΙΣΤΗ κατάσταση.

Τα προϊόντα ταξιδεύουν με ευθύνη του παραλήπτη. Η Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και ο διαδικτυακός τόπος www.decobebe.gr δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν πρόκληση ζημιών στα προϊόντα από λάθους μεταχείρισης κατά την μεταφορά τους.

 

Νομικά Δικαιώματα

Για οποιαδήποτε συναλλαγή γίνεται με το “decobebe”, ισχύει η Νομοθεσία της Ελλάδας και συμφωνείται ότι αρμόδιες αρχές για την επίλυση διαφορών, είναι τα Δικαστήρια νομού Τρικάλων.

 

Διευκρινίσεις

Με την επιβεβαίωση κάθε παραγγελίας ηλεκτρονικά, εννοείται ότι όλοι οι όροι γίνονται κατανοητοί πλήρως και ανεπιφύλακτα αποδεκτοί. Οποιαδήποτε απορία, διευκρίνηση ή μη σαφή κατανόηση των όρων αποστολής, πληρωμών και εγγύησης, οι οποίοι αναφέρονται επί του παρόντος, θα πρέπει να αποσαφηνίζεται από τον αγοραστή, ζητώντας επί πλέον λεπτομέρειες εγγράφως πριν την πραγματοποίηση της παραγγελίας. Μετά την αποστολή/παραλαβή μιας παραγγελίας, καμία διαφωνία με τους παραπάνω όρους δε γίνεται αποδεκτή καθώς ο αγοραστής οφείλει να τους έχει διαβάσει.

 

Διαφημιζομενοι ιστότοποι (marketplaces κλπ)

Το decobebe.gr μεταξύ άλλων είναι κατά διαστήματα συμβεβλημένο με το skroutz.gr, με το shopflix.gr με το bestprice.gr. Σε περίπτωση λάθους περιγραφής/αναφοράς/χαρακτηριστικών σε κάποιο προϊόν του decobebe.gr το οποίο βρίσκεται στους παραπάνω ιστότοπους υπεύθυνο είναι αποκλειστικά και μόνο το αντίστοιχο site και σε καμία περίπτωση το decobebe.gr. Τα προαναφερθέντα sites τοποθετούν και παρουσιάζουν στο καταναλωτικό κοινό με τον τρόπο που επιθυμούν τα προϊόντα. Σε περίπτωση μη ακριβούς περιγραφής/αναφοράς/χαρακτηριστικών είναι απολύτως υπεύθυνα και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το decobebe.gr. Την ορθή περιγραφή/αναφοράς/χαρακτηριστικά θα τη βρείτε στο decobebe.gr και είναι αυτή την οποία μας παρέχει ο κατασκευαστής.

 

Σχετικά με δωρεάν μεταφορικά

Για παραγγελίες έως 50€ τα μεταφορικά ανέρχονται στο ποσό των 4,90€.

Για παραγγελίες άνω των 50€ ισχύουν δωρεάν μεταφορικά για όλη την Ελλάδα.

Για αποστολές σε άλλες χώρες (πχ Κύπρος) δεν ισχύουν δωρεάν μεταφορικά. Οι κάτοικοι εξωτερικού ΠΡΙΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ την παραγγελία σας πρέπει να επικοινωνήσετε οπωσδήποτε (τηλεφωνικά ή μέσω email) με το decobebe.gr για διευκρινίσεις.

Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνηση μπορείτε να:

  • Στείλετε mail στο [email protected]
  • Να μας καλέσετε στο 2102201049

Ενημερωθείτε σχετικά από το τμήμα πωλήσεων μας.